PETITIE

Een petitie werd gelanceerd net na de sluiting van het Museum voor Moderne Kunst. De petitie is nu afgesloten.

Hierbij de inhoud :

Sinds 1 februari 2011 werd het Museum voor Moderne Kunst – een afdeling van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten – gesloten voor renovatiewerken. Er werd beslist dat na de renovatie aldaar een Fin de Siècle-museum geopend wordt, met werken uit de 19de eeuw dus.

Dit betekent dat de kunstcollecties van de 20ste en de 21ste eeuw niet of nog nauwelijks te zien zullen zijn. Slechts enkele bijzondere werken worden opgehangen, terwijl andere aan musea elders uitgeleend worden.

Kunnen de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, door de sluiting van het Museum voor Moderne Kunst en zonder realistische alternatieven te overwegen, hun opdracht nog vervullen, met name de valorisatie van hun kunstcollecties middels de publieke vertoning ervan ?

De sluiting beroert de artistieke wereld in België. Die verzet zich dan ook tegen deze veronachtzaming van de 20ste en 21ste eeuwse kunst. Werken van Bacon, Boltanski, Dali, Jorn, Klee, Moore, Opalka, Paik en anderen, en van Belgische kunstenaars zoals onder meer Alechinsky, Broodthaers, Delvaux, Permeke, Spilliaert, Tuymans, Vanden Berghe, Vantongerloo, Vermeiren, Wéry, Wouters… verdwijnen grotendeels voor jaren in de opslagruimtes.

 Als burgers kunnen we deze sluiting niet toestaan. Een Museum voor Moderne Kunst is een noodzaak. We hebben er nood aan. De kunstverzamelingen van de 20ste en 21ste eeuw behoren tot ons patrimonium. Zij zijn openbaar kunstbezit.

 Wachten op een ’hypothetisch, toekomstig, nieuw museum’ is uitgesloten!

 Wij eisen:

–   vanaf 2012 een permanente (her)openstelling van de collecties van de 20ste en de 21ste eeuw, ongeacht de toekomstige opties.

–   een breed debat met alle betrokken partijen.

De papier-versie en de web-versie bereikten samen meer dan 3000 handtekeningen.

Deze petitie wordt overhandigd op 1 februari 2012

–   aan de Directeur-generaal van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

–   aan de federale Minister van Wetenschapsbeleid.

U kunt zich nog steeds richten tot :

– De heer Michel Draguet, Directeur-generaal van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museumstraat 9. 1000 Brussel

– De heer Paul Magnette, Minister van Overheidsbedrijven, Weten­schaps­beleid en Ontwikkelings­samen­werking, belast met Grote Steden, Karmelietenstraat 15. 1000 Brussel.  info@magnette.fgov.be

Met een kopie aan : museumzondermuseum@skynet.be

Advertenties