Museum zonder museum

Na de oproep van kunstenaar Bernard Villers op 18 februari 2011, heeft een groep kunstenaars, galeristen, tentoonstellingsmakers, collectioneurs, docenten, kunsthistorici en kunstliefhebbers zich verenigt tegen de sluiting van het Museum van Moderne Kunst te Brussel.

Verschillende acties zijn opgezet, zoals een petitie, en samenkomsten in het museum op elke eerste woensdag van de maand om 13u.

Pers, culturele instituten en verenigingen, onderwijs en politici hebben onze bezorgdheid en eisen overgenomen.

 We eisen
– de heropening van een permanente collectie XXste en XXIste eeuw vanaf 2012, ongeacht toekomstige opties
– een breed publiek debat met alle betrokken partners

De sluiting van het Brusselse Museum voor Moderne Kunst laat niemand onverschillig : zowel politici, zakenlui en financiers reageren, als de Belgische kunst- en cultuurwereld.

Dit is wat men ons belooft :
– Een nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst binnen 20 jaar : bravo!
– Een tussentijdse oplossing vanaf 2012 in de voormalige etablissementen Vanderborght (te delen met de Munt). Hier zou een « laboratorium » ondergebracht worden als prefiguratie van het toekomstige museum voor moderne en hedendaagse kunst. Nogmaals : bravo!

Maar wij zijn waakzaam en zullen dat ook blijven zolang deze projecten geen concrete vorm krijgen. Onze eis blijft onveranderd : wij willen, vanaf 2012, een permanente herplaatsing van onze XXste en XXIste eeuwcollecties.

We zijn ook sceptisch. We stellen nl. vast dat de Europese openbare musea steeds meer onder politieke en commerciële druk komen te staan (verzamelaars, kunstmarkt, toerisme, onderaannemers…). Deze dubbele afhankelijkheid belemmert de vrijheid en beïnvloedt de keuzes van de museadirecteurs. De huidige situatie van de KMSKB (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België) is niet vreemd aan de veralgemeende context van omvorming, zoniet van afwijking, zowel inzake infrastructuur als tentoonstellin van de permanente oude en moderne kunst-collecties. Musea zijn geneigd de prioriteit te geven aan het evenementiële, ten nadele van hun eigenlijke functie : conservatie van de werken en tentoonstellen van het patrimonium aan het publiek.
Dat is het debat. Laten we erin vliegen !