Maandelijks archief: november 2014

Wat als de Citroëngarage zwaar vervuild is?

De Brusselse Citroënsite, waar het nieuwe museum voor hedendaagse kunst zou komen, is op sommige plaatsen zwaar vervuild. Dat blijkt uit bodemonderzoek van Leefmilieu Brussel.

De huidige bewindvoerders lijken daar heel andere ideeën over te hebben. Enkele volksvertegenwoordigers van N-VA vinden dat de collecties in het Museum voor Schone Kunsten geëxposeerd moeten worden. Minister Didier Reynders (MR), bevoegd voor Beliris, zei dat hij geen weet heeft van een solide plan voor de Citroënsite.

Stilzwijgen

Maar het Brussels Gewest en Citroën zeggen nu dicht bij een verkoopovereenkomst te staan. Beide partijen hullen zich unisono in stilzwijgen. Ze geven geen informatie over de opdeling van de site, en evenmin over de verbouwingen om een museum in te richten.

Nu blijkt er nog een complicatie op te duiken. Thomas Stroobants, die met een team van het Centrum Raymond Lemaire (KU Leuven) maanden onderzoek deed in dit patrimonium uit 1934, zegt dat de afwatering vroeger tussen de betonplaten wegliep. In een oude stookinstallatie werden duizenden liters olie verbrand. ‘Het is niet denkbeeldig dat er olie en benzine in de grond zit’, besluit hij.

Die hypothese blijkt te kloppen. Uit de perceelkaart van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) is te zien dat de site in drie stukken is opgesplitst. Die zijn in mindere of meerdere mate vervuild.

‘Op basis van recente grondwater- en bodemstalen hebben we de verontreinigingen precies kunnen afbakenen’, zegt Wannes Van Aken (BIM), die het onderzoek opvolgde. ‘Daaruit leiden we af dat er een redelijk zware vervuilingshistoriek op de site is.’

De zwaarste verontreiniging situeert zich achteraan op de site. ‘In de stroken naast het Kanaal is indertijd afvalmateriaal aangevoerd om de drassige ondergrond op te vullen’, zegt Van Aken. ‘Daarin hebben we PAK’s aangetroffen, waarvan we het risico nog moeten taxeren.’

PAK’s zijn koolstofdragende materialen die gevormd worden bij de vergassing van kolen of het verstoken van brandstof. Ook sigarettenrook valt eronder. Ze zouden kankerverwekkend zijn.

‘In de garagewerkplaats, waar het onderhoud van de wagens plaatsvond, zijn zones verontreinigd door olie en benzine’, zegt Van Aken. ‘Het gedeelte van voor 1993 wordt beschouwd als historische verontreiniging. Wat later komt, valt onder de verantwoordelijkheid van Citroën.’

Als er nieuwe activiteiten komen in de genoemde zones, staat Citroën in voor de bodemsanering.

‘Op het terrein is er ten slotte nog een zone waar een tankstation werd geëxploiteerd’, zegt Van Aken. ‘Het onderzoek en de sanering van die plek is voor rekening van het bodemsaneringsfonds Bofas. Dat is een vzw die gefinancierd wordt door de petroleumsector en door de verbruiker aan de pomp.’

Vastgoed

Wat is het gevolg van de bodemvervuiling? Van Aken: ‘Vervuilde bodems leggen niet noodzakelijk een hypotheek op toekomstige toepassingen. Als er risicozones bij zijn, is er bij nieuwe activiteiten een bodemsanering nodig. Dat kan door de bovenste aardlagen af te graven of installaties op het terrein te zetten.’

Er komen twee nieuwe activiteiten. Het Brussels Gewest schat dat het zowat 15.000 vierkante meter nodig heeft om een museum in te richten. Die ruimte krijgt het van Citroën, dat in ruil achteraan op de site een vastgoedproject mag ontwikkelen.

Voor de immense site is ooit een dossier opgestart om het te beschermen als monument. Dat is echter stopgezet om flexibel te kunnen omspringen met toekomstige projecten.

‘Het gebouw is historisch waardevol’, zegt Thomas Stroobants. ‘Langs buiten oogt het modernistisch, maar binnenin is het uitzonderlijk industrieel erfgoed. Binnen het type van de autogarages is het uniek. Er bestaan wel realisaties in beton, maar zoals in Brussel, met opstaand gevelglas en dakglas in fijne staalstructuren, wordt er niet meer gebouwd.’

Bij het publiek is de vitrinegevel langs de Sainctelettesquare het best bekend, maar Stroobants ziet vooral in het garagegedeelte grote waarde. ‘Er is een ingenieus systeem van twee kruisende overdekte straten. De hellende vlakken vormen een lange promenade. Het omringende glas biedt een panorama over heel de Kanaalzone. Het zou zonde zijn dit waardevol patrimonium af te breken zonder dat er een debat over geweest is.’

Geert Sels, De  Standaard, ARCHITECTUUR, 26 NOVEMBER 2014 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20141125_01396460

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actualiteit, De Standaard, Pers en media