Maandelijks archief: december 2013

De Musea vinden hun voltooiing…

Mededeling van Museum zonder Museum naar aanleiding van de opening van het Musée Fin-de-siècle Museum

Het Musée Fin-de-Siècle Museum, eindelijk voltooid, is met veel luister op 5 december j.l. ingehuldigd.

Het Museum voor Moderne Kunst werd enigszins anders ‘voltooid’ in februari 2011.

Museum zonder museum brengt in herinnering

Het nieuwe Musée Fin-de-Siècle Museum is ondergebracht in de zalen die in 1984 werden ingehuldigd als Museum voor Moderne Kunst. De werken van de 20ste en de 21ste eeuw, uitgezonderd diegene die zijn opgesteld in het Musée Fin-de-Siècle Museum, werden stukje bij beetje in de reserves geplaatst en het Museum voor Moderne kunst werd zonder uitstel gesloten in februari 2011. Totnogtoe is geen enkele beslissing genomen om deze verzameling terug toegankelijk te maken.

Museum zonder Museum benadrukt dat de sluiting van het Museum voor Moderne Kunst niet het gevolg is van al dan niet toevallige omstandigheden maar het unilaterale besluit was van de Directie van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSKB). Het Musée Fin-de-Siècle Museum neemt bovendien zalen in die door de Directie ongeschikt werden bevonden om de verzameling 20ste eeuw in onder te brengen.

Oplossingen werden bedacht : de tijdelijke opstelling in het Dexia Center en de oprichting van een museum voor hedendaagse kunst. Met welke inhoud ? Op welke termijn ? Gefinancierd door wie ?

Het collectief Museum zonder Museum bekommert zich al bijna drie jaar met de publieke veroordeling van het buitenspel zetten van de verzameling moderne kunst. Er kwamen vele kritische reacties uit artistieke, academische en museale hoek maar ook van verenigingen en het onderwijs. Ze hekelen de beslissing, het beleid en de mislukkingen van de Directie van de KMSKB. Ze veroordelen de aanhoudende inertie van de politieke autoriteiten ten aanzien van deze belangrijke collectie.

bâche pl. Royale

Museum zonder Museum betreurt

Zeer belangrijke financiële en menselijke middelen zijn prioritair ingezet voor het Musée Fin-de- Siècle Museum, net zoals voor het Musée Magritte. Er zijn nochtans andere onmiskenbare noden in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten. De « uitbreidingen » van het Museum voor Oude Kunst, ingehuldigd in 1974, zijn reeds meer dan tien jaar gesloten. Dure werken van asbestverwijdering werden uitgevoerd maar zijn stopgezet zonder enig zicht op voortzetting. Door een gebrek aan onderhoud zijn de meeste kunstwerken uit de 15de tot 19de eeuw voor het publiek tentoongesteld in bedroevende omstandigheden.

Een oproep van Museum zonder Museum tot de politieke verantwoordelijken en de Directie van de KMSKB

De verzameling Moderne Kunst moet zo snel mogelijk een tentoonstellingsruimte krijgen en het geheel van de verzamelingen van de KMSKB moeten opnieuw worden geoptimaliseerd op het gebied van presentatie, conservatie, toegankelijkheid en publiekswerking. De opsplitsing van de verzamelingen door de oprichting van thematische musea, zelfs indien ze van hoge kwaliteit getuigen, en het aan het oog onttrekken van gehele stukken van de verzameling komen niet tegemoet aan deze eisen.

Museum zonder Museum zal zijn protestacties verderzetten om zo zijn eisen kracht bij te zetten en het debat aan te zwengelen.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actualiteit, Mededelingen van MzM