Mededeling van MzM, 22 oktober 2012

Het collectief MsM/MzM blijft waakzaam: teveel vragen kregen geen antwoord.

Het verwacht dat de minister duidelijk stelt dat het voor hem een prioriteit is de rechten van het publiek te herstellen, rechten die geschonden werden door de willekeur van de algemeen directeur.

Het collectief zal druk blijven uitoefenen, zo nodig met nieuwe acties, om te bekomen dat de projecten rond de betrokken instellingen onderworpen worden aan een echt democratisch debat.

Minister Paul Magnette heeft op 1 februari 2012 (een jaar na de sluiting van het museum voor moderne kunst) aan ‘Museum zonder museum’ toegegeven dat de toestand van de verzameling ‘moderne kunst’ van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België niet bevredigend was en dat het zo niet verder kon. De presentatie van de verzameling, die tot een minimum herleid werden in een door de algemeen directeur geïmproviseerde “Patio” formule, was in zijn ogen ontoereikend. De voortdurende protestacties van ‘Museum zonder museum’ hebben zeker bijgedragen tot de wil van de minister om een snelle vooruitgang te eisen in deze zaak. Het engagement van de minister in deze zaak heeft er toen toe geleid dat het collectief MsM/MzM de protesten tegen de sluiting van het Museum voor Moderne kunst tijdelijk opschortte. De pers heeft over deze beslissing uitvoerig gecommuniceerd: Moderne Kunst zou in de Koninklijke Musea blijven en de verzameling zouden opnieuw worden tentoongesteld binnen een termijn van één tot anderhalf jaar.

Tijdens een onderhoud op 20 september met het kabinet van de minister vernam het collectief MsM/MzM dat deze oplossing niet uitvoerbaar is: de museumzalen (de zogenaamde ‘ extensies’, opengesteld in 1974 en sinds meer dan 10 jaar niet in gebruik) die de minister voor ogen had, vereisen een ingrijpende renovatie die vandaag niet aan de orde is.

De “middellange termijn” oplossing die nu wordt aangekondigd, is het aanwenden van het vroegere Vanderborght-gebouw waarvan het kabinet van de minister vindt dat het aan de behoeften voldoet. De Stad Brussel is bereid het gebouw kosteloos ter beschikking te stellen aan de Regie voor Gebouwen, met dien verstande dat die laatste de noodzakelijke werkzaamheden zal uitvoeren. Ca. 6000 vierkante meter zou beschikbaar zijn voor de verzameling moderne kunst die door de algemeen directeur afgehaakt werd, maar ook voor een deel van de reserves van het Jubelpark. Gegeven het tijdelijke aspect van de oplossing zou men de werken tot een minimum beperken. Er is echter geen enkele termijn gesteld, geen deadline aangegeven, noch voor de aanvang noch voor het einde van de werkzaamheden. Msm/MzM bekijkt deze oplossing dan ook met het nodige scepticisme.

Wat zal er concreet gebeuren in dit gebouw? Waarom heeft de heer Draguet het over “Postmodern Lab Museum”? Wat houdt de term “moderne en hedendaagse kunst” in? Is hier de uitgebreide verzameling van de 19de eeuw inbegrepen die reeds meerdere jaren op de achtergrond is geraakt? Wat is de betekenis van een museum voor moderne en hedendaagse kunst zonder de periode van het “fin de siècle” en de werken van Magritte?

Het collectief MsM/MzM blijft de nonchalance van de heer Draguet aanvechten die zelf aan de basis ligt van het probleem van de toegankelijkheid van de verzameling moderne kunst. Deze tekortkoming van de algemeen directeur komt bovenop vele andere nalatigheden die hem kunnen verweten worden inzake het beheer van de musea waarvoor hij verantwoordelijk is. Zo was er het falen van het acclimatisatiesysteem dat zware schade veroorzaakte aan een tiental oude werken. Er is de sluiting van de zalen gewijd aan uitzonderlijke collectie Rubensschetsen die nu al meer dan anderhalf jaar ontoegankelijk zijn voor de bezoekers.

Het collectief MsM/MzM wil ook de aandacht vestigen op de ontoereikendheid van de structurele hervormingen die besloten liggen in de “Bestuurovereenkomst” van 7 juni 2012. Het collectief sluit zich ook ten volle aan bij de steeds luider klinkende kritiek op de “pool kunst” waarbij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis én het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium onder de leiding van één bestuurder zou komen. Het collectief verzet zich ook tegen het waanzinnige project ​​van nieuwe thematische musea. Deze zullen onnodige verplaatsingen van collecties veroorzaken alsmede zware en onrealistisch transformaties die niet in lijn zijn met enig wetenschappelijk gefundeerde theorie of doelstelling inzake besparingen die de “Bestuurovereenkomst” beweert te verdedigen.

De realisatie “op lange termijn” van een “echt” museum voor moderne en hedendaagse kunst blijft nog steeds actueel. Alleen is de tijd blijkbaar nog niet aangebroken voor het hoe, waar en wanneer. Het collectief MsM/MzM stelt vragen bij de locatie, de benaming, de missie en de ongerijmdheid om nu reeds een beroep te doen op top-architecten wanneer nog niets is vastgelegd omtrent de inhoud en de rol die het nieuwe museum in Brussel moet spelen in zijn hoedanigheid van federale instelling. Anderzijds is het collectief van mening dat het nu meer dan ook noodzakelijk is een erkende persoonlijkheid uit de wereld van de moderne en hedendaagse kunst aan te stellen om aan het roer te staan van de oprichting van dit Museum.

 

Bent u akkoord ?

Een reactie ? 

Hier of mail@msm-mzm.be

 

 

Advertenties

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Actualiteit, Mededelingen van MzM

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s