Maandelijks archief: september 2011

Woensdag 5 oktober – 13:00

7de Samenkomst 

Neen aan de sluiting van het Museum voor Moderne Kunst !

Onze eis blijft onveranderd : wij willen, vanaf 2012, een permanente herplaatsing van onze 20ste en 21ste eeuw collecties. Wachten op een ’hypothetisch, toekomstig, groot, nieuw museum’ is uitgesloten!

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

Forum, Regentschapsstraat 3, 1000 Brussel

Toegang is dan gratis. Laten we dat gebruiken en er betogen !

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Samenkomsten

Directeur federale musea legt personeel het zwijgen op

Michel Draguet, directeur van de grote federale musea in Brussel, legt zijn medewerkers voortaan een strikte zwijgplicht op. Hij doet dat in een opmerkelijke dienstnota, die onze redactie bereikte. Draguet dreigt met ‘een disciplinaire strafmaatregel’ voor wie zich niet voegt.

  • Michel Draguet.
    Michel Draguet.
  •  Vanuit Draguets instellingen sijpelen berichten door van een ‘schrikbewind’

“Enkel de ambtenaren die hiervoor voorafgaandelijk de toestemming kregen, mogen een standpunt innemen of officiële verklaringen afleggen.” Het is bepaald geen wollige ambtenarentaal die Michel Draguet neerpent in zijn dienstnota van 13 september over de relaties met de media. “Ik heb vernomen dat bepaalde personeelsleden recent, zonder mijn toestemming interviews hebben gegeven aan verschillende media over hun functie”, stelt Draguet bij aanvang. En dat zint de man duidelijk niet.

Michel Draguet (47) is behalve directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (KMSK) ook directeur ad interim bij de Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG). Daarmee staat hij aan het hoofd van zowat alle resterende federale topmusea in Brussel, op de Kunstberg en in het Jubelpark. Van het Museum voor Schone Kunsten over het Magrittemuseum tot het Muziekinstrumentenmuseum, en van het Chinees Paviljoen tot de Japanse Toren: allemaal behoren de instellingen tot het rijk van Draguet.

Omstreden beleid

Het beleid van directeur Draguet is al langer omstreden. Met name de cumulatie van twee topjobs is velen een doorn in het oog. In april eindigde de benoemingsprocedure voor de nieuwe directeur van het KMKG nog op een gelijke uitkomst voor Draguet en Constantin Chariot. Draguet cumuleert de post al sinds 2010 ad interim met zijn eigen directeurschap op het KMSK, en lijkt niet van plan die machtspositie goedschiks weer op te geven.

Ook inhoudelijk is zijn werk niet onbesproken. Draguet heeft de ambitie de federale musea om te vormen tot thematische toeristische trekpleisters, met privésteun. Het Magrittemuseum, dat vorige maand zijn miljoenste bezoeker vierde sinds de opening in 2009, geldt daarbij als schoolvoorbeeld. Volgend jaar wil hij een museum voor het ‘fin de siècle’ openen met de art-nouveaucollecties uit de verschillende musea. Ook een museum voor de Vlaamse Primitieven behoort tot de mogelijkheden. Het Museum voor Moderne Kunst werd onder zijn bevoegdheid gesloten ‘voor renovatie’. Een nieuwe openingsdatum is er niet, over een verhuizing wordt al langer gespeculeerd.

Hoewel Draguet behalve een PS-etiket ook voorzien is van een liaison met de Brusselse MR, lijkt de politieke steun voor zijn ambities niet gegarandeerd. Vanuit zijn instellingen sijpelen berichten door van een ‘schrikbewind’ dat de man voert. De dienstnota, die dat soort berichten moet doen verstommen, lijkt de beste bevestiging van dat nogal particuliere personeelsbeleid. Draguet voert aan dat ambtenaren weliswaar “genieten van de vrijheid van meningsuiting”, maar dan enkel voor “persoonlijke meningen”.

Voor het overige geldt “de verplichting om geheime vertrouwelijke informatie te bewaren ten aanzien van derden”. Daarmee volgt de directeur de omzendbrief over het deontologisch kader voor de ambtenaren voor 2007 tot op de letter. Dat een directeur daar expliciet aan herinnert, is niettemin uitzonderlijk.

Sancties

In zijn conclusie legt Draguet zijn medewerkers een strikte zwijgplicht op. “Ik vraag jullie dan ook allemaal om deze deontologische regels te respecteren en om alvorens een interview te geven of deel te nemen aan een media-evenement (…) eerst mijn toestemming te vragen.” Zoniet, zo dreigt Draguet tot slot, komen er sancties: “Ik hoop niet dat ik in de toekomst dergelijke maatregelen zal moeten treffen.”

De dienstnota spreekt enkel over het KMKG. Navraag bij de Musea voor Schone Kunsten leert dat daar dezelfde regels gelden. “We hebben een paar maanden geleden een misverstandje gehad”, zegt woordvoerster Karin Roeding. “Sindsdien moeten alle vragen vanwege de media bij mij passeren. Ik speel de vragen door naar meneer Draguet. We willen vermijden dat er foute en verwarrende informatie door de diverse conservatoren wordt verstrekt.”

Directeur federale musea legt personeel het zwijgen op

Bart Eeckhout en Eliane Van den Ende, De Morgen,  Kunst & Literatuur – 21/09/11

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De Morgen, Pers en media

Luc Tuymans: ‘Musea en verzamelaars moeten meer gaan samenwerken’

Marc Ruyters, H Art, De Standaard, 7/09/2011

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder De Standaard, Pers en media

Optimistisch maar waakzaam !

“MUSEUM ZONDER MUSEUM”BERICHT

De sluiting van het Brusselse Museum voor Moderne Kunst laat niemand onverschillig : zowel politici, zakenlui en financiers reageren, als de Belgische kunst- en cultuurwereld. Deze snelle reactie is wellicht te wijten aan de sensibiliseringscampagne van de actiegroep “museesansmusee/museumzondermuseum”, en aan het werk van de pers.

Dit is wat men ons belooft :
– Een nieuw museum voor moderne en hedendaagse kunst binnen 20 jaar : bravo!
– Een tussentijdse oplossing vanaf 2012 in de voormalige etablissementen Vanderborght (te delen met de Munt). Hier zou een « laboratorium » ondergebracht worden als prefiguratie van het toekomstige museum voor moderne en hedendaagse kunst. Nogmaals : bravo!

Maar wij zijn waakzaam en zullen dat ook blijven zolang deze projecten geen concrete vorm krijgen. Onze eis blijft onveranderd : wij willen, vanaf 2012, een permanente herplaatsing van onze XXste en XXIste eeuwcollecties.

We zijn ook sceptisch. We stellen nl. vast dat de Europese openbare musea steeds meer onder politieke en commerciële druk komen te staan (verzamelaars, kunstmarkt, toerisme, onderaannemers…). Deze dubbele afhankelijkheid belemmert de vrijheid en beïnvloedt de keuzes van de museadirecteurs. De huidige situatie van de KMSKB (Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België) is niet vreemd aan de veralgemeende context van omvorming, zoniet van afwijking, zowel inzake infrastructuur als tentoonstellin van de permanente oude en moderne kunst-collecties. Musea zijn geneigd de prioriteit te geven aan het evenementiële, ten nadele van hun eigenlijke functie : conservatie van de werken en tentoonstellen van het patrimonium aan het publiek.
Dat is het debat. Laten we erin vliegen !

Museum zonder museum. 7 september 2011

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Acties, Actualiteit